Ingen ljusslinga eller dekorationer i byn

För ett antal år sedan fick Köpingebro byalag sponsrat en ljusslinga och uppsättning av den samma i björken vid södra infarten. Slingan har under årens lopp gett oss alla ett fint välkomnande till byn under de mörka månaderna.

Då slingan nu var trasig och jordfelsbrytaren slog till hela tiden så tänkte vi införskaffa en ny. I samma veva dök samhällsbyggnadsbidraget (se kriterier nedan) från Ystad Kommun upp och vi ansökte om 12 000 kr till ny ljusslinga, hyra av lift, ny jordfelsbrytare och kablar. Vi ansökte även om pengar till andra säsongsdekorationer som vi tänkte ställa fram i byn vid de olika högtiderna under året, allt för en ökad mysfaktor.

I Köpingebro är marken som byalaget använt för dekorationer kommunal mark, så även marken vid björken vid infarten. Vi blev inte beviljade de pengar vi önskade till ny belysning och vi blev ombedda att omgående ta ner den befintliga belysningen. Vi kommer således tyvärr inte att få sätta upp en ny ljusslinga eller några dekorationer.

Kriterier för Ystad kommuns samhällsbyggnadsbidrag: Samhällsbyggnadsbidraget innebär att byarna kan lämna in önskemål om åtgärder i byarna, åtgärder som kan utföras på mark som byarna eller byborna har rådighet över. Det kan inte vara åtgärder som utförs på kommunal mark. Utförandet av åtgärd ska skötas av byalagen. Åtgärden eller satsningen får inte påverka kommunens ansvar eller öka de kommunala driftskostnaderna.

Comments are closed.