Nedskräpning i naturreservatet

På förekommen anledning har Länsstyrelsen satt upp skyltar med information om att det är förbjudet att dumpa trädgårdsavfall i naturreservatet. Invasiva arter följer med och utgör ett hot mot naturvärdena! Du kan läsa allt om Lilla Köpinge naturreservat på reservatets egen sida på Länsstyrelsens hemsida. Bland annan information står även…

Continue reading

Nyheter om Permissionsparken

Spännande saker på gång i Permissionsparken! I vårt fortsatta arbete med att utveckla Permissionsparken (mellan Skogsvägen och Persbovägen) ansökte byalaget under 2020, inom kommunens projekt Fokus på byarna, om anläggandet av en grillkåta på gröningen mellan fotbollsplanen och boulebanan. Ansökan beviljades och kommunen har nu ansökt om bygglov för detta.…

Continue reading

Årsmöte

Köpingebro byalag kallar till ett digitalt årsmöte onsdag 7 april kl 18:30. På grund av rådande restriktioner att man inte får samlas fler än åtta personer, så kommer årsmötet ske digitalt via Google meets. Vi i styrelsen som håller i mötet kommer att befinna oss i skolans matsal. För att medverka…

Continue reading

Viktig info från biblioteket

Ystad bibliotek stänger tillfälligt helt i enlighet med Regeringens och Folkhälsomyndighetens förstärkta riktlinjer 20201221 Ystad bibliotek stänger helt från kl 16 den 21/12. Detta gäller alla biblioteksenheter; Stadsbiblioteket, Glemmingebro bibliotek, Köpingebro bibliotek, Löderups bibliotek och Svarte samt Bokbussen. Verksamheten håller stängt t o m 24/1 2021. Även Meröppet-funktionen kommer att…

Continue reading