Information om naturreservatet Lilla Köpinge

På måndag, 23/8, kommer Skogsstyrelsens arbetslag tillbaka till Lilla Köpinge naturreservat för att fortsätta röja bort harris och mindre tallar. Några grövre träd kommer att avverkas runt aplar och sälgar. Detta så att vildapel och sälg får lite mer livsutrymme. Viktigt att besökare i naturreservatet är uppmärksamma på röjningsarbetet och inte kommer för nära partier där röjning av träd och buskar sker.

Området som berörs är framför allt de öppna ytorna i områdets centrala delar (gäller även stigarna runt den gamla speedwaybanan). Röjningen syftar till att de öppna sandmarkerna förblir öppna och inte växer igen, vilket kommer gynna växter som trivs i sandiga miljöer men också t ex humlor, bin och fjärilar.

Fokus kommer att vara röjning av harris eftersom den är en invasiv art som sprider sig snabbt i reservatet. Harris försämrar förutsättningarna för den inhemska floran och faunan.

Trots ett antal påminnelser och information, dumpas det fortfarande trädgårdsavfall i naturreservatet, vilket är FÖRBJUDET! Med trädgårdsavfallet kommer det in invasiva arter i området, som gör att övriga arter får sämre förutsättningar.

Comments are closed.