Landsbygdsstrategi

Byalagsrådet och Ystads kommun arbetar med att ta fram en landsbygdsstrategi. Remissversionen av strategin finns på kommunens hemsida:

Landsbygdsstrategi – Ystads kommun

Comments are closed.