Länsstyrelsen gräver sandblotta i naturreservatet

I Lilla Köpinge naturreservat finns många blommor, bin och fjärilar som trivs i sandiga miljöer. En sandblotta är en utmärkt plats för pollinerande insekter. Genom att skapa sandblottor kommer arter som är beroende av sand att gynnas ännu mer. HÅLL AVSTÅND TILL GRÄVMASKINEN! Maskinföraren kan ha svårt att se människor och hundar som rör sig kring maskinen. Arbetet utförs av Länsstyrelsen Skåne i samarbete med Skogsstyrelsen. Mer information kan fås av naturvårdsförvaltare Anette Persson, 010-224 15 63. Vi beklagar den störning som detta arbete innebär för dig som besöker området.

Comments are closed.