Nytt datum för skyddsjakt; torsdag 13 januari

Länsstyrelsen kommer bedriva skyddsjakt på vildsvin i Lilla Köpinge naturreservat och på kommunens mark söder om reservatet torsdagen den 13 januari. Jakten kommer pågå hela dagen, inte tänk på att INTE besöka aktuellt område den dagen.

Comments are closed.