Nyheter om Permissionsparken

Spännande saker på gång i Permissionsparken!

I vårt fortsatta arbete med att utveckla Permissionsparken (mellan Skogsvägen och Persbovägen) ansökte byalaget under 2020, inom kommunens projekt Fokus på byarna, om anläggandet av en grillkåta på gröningen mellan fotbollsplanen och boulebanan. Ansökan beviljades och kommunen har nu ansökt om bygglov för detta. I väntan på bygglov, kommer man redan nu inom kort att påbörja anläggandet av själva området för grillplatsen. Fortsättning följer!

Comments are closed.