Vi har hållit årsmöte

I onsdags höll byalaget årsmöte. Styrelsens sammansättning ses under fliken Styrelsen. Byalagets stadgar är i behov av en uppfräschning och styrelsen har därför tagit fram ett förslag som presenterades på årsmötet. Alla närvarande fick var sin kopia att läsa igenom. Stadgarna godkändes på detta ordinarie årsmöte, utan korrigeringar. För att stadgeändring ska kunna ske, ska dessa godkännas på två efter varandra följande medlemsmöte, där det ena måste vara ett ordinarie årsmöte. Ett andra medlemsmöte för stadgeändring kan tidigast hållas efter tre månader. Vi kallar till medlemsmöte onsdag 12 juni kl 18:30 på gamla fritidsgården/biografen, Åvägen. Alla hälsas välkomna.

Efter mötet lyssnade vi på Johan Persson från Försvarsutbildarna som pratade om krishantering. Hur klarar vi en kris som varar mer än 72 timmar? Hur mycket vatten behöver vi per dag för att överleva? Varför är sömnen så viktig i en krissituation? Hur förberedd ska man vara och hur ska man vara förberedd?

Titta in på deras hemsida: https://www.forsvarsutbildarna.se/skane/forening/forsvarsutbildarna-ystad/

Comments are closed.