Fokus på byarna

I februari skickade byalaget in önskemål om åtgärder inom kommunens Fokus på byarna. Vi önskade tre saker; förlängning av östra sidan av gång- och cykelvägen mellan Köpingebro och Nybrostrand, bort mot Soldatvägen; belysning av gång- och cykelvägen mellan Nybrovägen och Fredriksbergsvägen, den väg som fick en ny beläggning under 2015,…

Continue reading