Byalaget agerar i ärendet med Ge-Ma Livs

Byalaget var idag, 11 augusti på Ge-Ma Livs och pratade med Filip för att berätta hur byalaget kommer att stödja Ge-Ma Livs.

Nu i augusti är det byalagsrådsmöte, där alla byalag i Ystads kommun samlas. Ordförande i byalagsrådet har lovat mig en punkt som ska handla om eller hur vi kan hjälpa till i detta ärende. Det vi kommer fram till där kommer presenteras/tas upp på nästa samrådsmöte med kommunen. Först därefter kan jag presentera mer.

Filip kommer att sätta upp namnlistor i affären och dessa kommer vi att överlämna till kommunen i september.

Vid frågor och synpunkter, hör gärna av dig. Kontaktuppgifter finns här på hemsidan, under fliken Kontakt.

Peter Stålhammar, ordförande

Comments are closed.