Workshop Fördjupad översiktsplan Köpingebro-Nybrostrand 14 januari

Vi i Köpingebro byalag tycker att det var ett kul sätt att ta tillvara på tankar och idéer från oss med lokalkännedom och att vi bybor fick möjligheten att vara delaktiga. Nu hoppas vi att det som kom fram under workshopen får följa med in i FÖP och att det snart händer något. Det är många områden i byn som behöver översyn och åtgärd, sockerbruksområdet är en bra plats att börja på.

Comments are closed.