Frågor till partierna inför valet

Inför valet 11 september har Byalagsrådet (ett samarbetsråd bestående av alla byalag i Ystad kommun) sammanställt några frågor angående byarna och landsbygden, frågor som skickades till samtliga partier i Ystad kommun. Svaren har nu kommit, se bifogat dokument. De fullständiga svaren finns i det första dokumentet, totalt 20 sidor. En kortare sammanfattning finns också, på två sidor.

Comments are closed.