Nedskräpning i naturreservatet

På förekommen anledning har Länsstyrelsen satt upp skyltar med information om att det är förbjudet att dumpa trädgårdsavfall i naturreservatet. Invasiva arter följer med och utgör ett hot mot naturvärdena! Du kan läsa allt om Lilla Köpinge naturreservat på reservatets egen sida på Länsstyrelsens hemsida. Bland annan information står även följande:

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden 00:00-05:00,

2. parkera fordon på annan plats än iordningsställda parkeringsplatser enligt bilaga 2,

3. gräva upp växter,

4. ta med hund (eller annat sällskapsdjur) som inte hålls i fysiskt koppel,

5. dumpa trädgårdsavfall eller plantera eller så in växter eller sätta ut djur,

6. rida annat än på anvisad ridled eller område,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd

7. samla in ryggradslösa djur,

8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning annat än tillfälligt för naturstigar, frågesporter eller tipspromenader.

9. placera ut främmande föremål.

Comments are closed.