Lilla Köpinge

Tidigast nu i höst kommer vi att märka att något händer i naturreservatet. Då planerar Länsstyrelsen bland annat att ta bort den triangel av växtlighet som finns mellan det gamla träningsfältet och den gamla speedwaybanan, en växtlighet som har fått härja fritt och utan tillsyn alldeles för länge. Man kommer framöver även att ”bränna av” det gamla träningsfältet för att ge vegetation och det rika insektslivet en chans att återhämta sig och hitta tillbaka till området. I framtiden kommer fältet att hållas öppet och fritt från större vegetation.

Några andra åtgärder som kommer att utföras är;

  • Granarna närmast järnvägen kommer att tas bort för att öppna upp och ge mer ljus åt växtligheten i området.
  • Den gamla speedwaybanan kommer att röjas upp, i tanken att det kan bli en bana för hästar.
  • Lilla Köpinge är en av få platser i Sverige där Alvarveronikan växer, därför kommer åtgärder vidtas så att den räddas.

Länsstyrelsen och byalaget uppmanar alla att INTE kasta trädgårdsavfall i naturen (självklart inget annat avfall heller)! Trädgårdsavfall kan leda till att invasiva arter, som inte finns naturligt i området, får fäste och utmanövrerar övrig växtlighet.

Följ gärna arbetet med naturreservatet på byalagets hemsida, vi lägger ut information där så snart det finns något nytt från Länsstyrelsen.

Comments are closed.