Det händer saker i byn…!

Äntligen blir det en pendlarparkering till i byn. Det anläggs just nu en parkering norr om järnvägsövergången. Samtidigt arbetas det med att förlänga gång- och cykelvägen på östra sidan av Nybrovägen, mot Soldatvägen. Kul att det händer saker i byn!

Comments are closed.