Ordföranden har ordet

Vi genomförde vårt årsmöte i onsdags, 1 april. Vi var 13 stycken närvarande och vi följde Folkhälsomyndighetens riktlinjer och satt väl utspridda i lokalen. Mötet gick snabbt och jag är tacksam att det kunde genomföras, för just nu känns det som att hela världen är i obalans och vi vet inte när det blir normalt igen.

Vår sekreterare Cecilia Linders har avsagt sig sina åtagande i byalaget och vi tackar henne för hennes fina arbete i byalaget. Vi har fått en ny ledamot och sekreterare; Emil Hedlund, som vi välkomnar till styrelsen. I övrigt är styrelsesammansättningen den samma som tidigare. 

Tack för ett händelserikt byalagsår och väl mött på våra aktiviteter framöver. Var rädda om er och varandra!

//Magdalena Ljunggren, ordförande

Comments are closed.