Årsmöte

Välkommen till byalagets årsmöte onsdag 1 april kl 18:30 i gamla ungdomsgården, Åvägen i Köpingebro. Alla hälsas välkomna, ingen föranmälan. Eventuella ärenden som du vill att årsmötet behandlar ska vara styrelsen tillhanda skriftligen senast en vecka innan årsmötet. Skicka e-post till byalaget@kopingebro.se

Angående covid-19 (coronaviruset); Lokalen är stor och vi bedömer att det går att hålla årsmötet trots allt. Om du inte känner dig frisk – stanna hemma! Det kommer fler årsmöten. Vi kommer inte att servera någon fika på mötet. Allt för att minska spridningsrisken.

Tyvärr kommer inte Köpingebro Räddningsvärn att närvara, så det blir endast årsmötesförhandlingar denna kväll.

Välkomna!

Styrelsen

Comments are closed.