Naturreservatet Lilla Köpinge

Glädjande besked! Regeringen har beslutat att inte ta upp överklagandena till prövning, vilket innebär att från och med 17 december 2019 trädde naturreservatet Lilla Köpinge i laga kraft.

Från Regeringsbeslutet: ”Varken” [namn på överklagande parter] ”är ägare till  den fastighet som omfattas av länsstyrelsens beslut, och det har inte visats att klagandena innehar någon annan rätt till fastigheten. Det har inte heller framkommit att länsstyrelsens beslut i övrigt har haft rättsverkningar för klagandena. På grund av detta kan länsstyrelsens beslut inte anses beröra klagandenas intressen på ett sådant sätt att de har rätt att överklaga beslutet. Överklagandena bör därför inte tas upp till prövning.”

Comments are closed.