Beslutet om naturreservatet Lilla Köpinge överklagat

Angående naturreservatet, så har ett överklagande på beslutet inkommit till Länsstyrelsen. Det kan ta 1-2 år innan Regeringen har prövat ärendet.

Comments are closed.