Beslut om bildande av naturreservatet Lilla Köpinge

Beslut om bildande av naturreservatet Lilla Köpinge i Ystads kommun, Skåne län
Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar länsstyrelsen det område som avgränsats på bifogad karta (bilaga 1) som naturreservat.

Ärendet beslutades 4 juli 2019, kungörs 12 juli 2019. Om det inte överklagas, vinner det laga kraft 3 augusti 2019.

Klicka på bilden eller här för att komma till beslutet.

Comments are closed.