Utegym i Permissionsparken

Imorgon, onsdag, börjar nästa spännande etapp i utvecklingen av Permissionsparken, området mellan Skogsvägen och Persbovägen. Sedan tidigare har byalaget ansökt, fått beviljat åtgärder för parken och det har installerats en multisportarena. Det har också kommit upp två nya fotbollsmål, två nya boulebanor och lekplatsen har snyggats till lite (det ska göras mer där).

Nu kommer nästa etapp som vi har ansökt om och fått beviljat – anläggandet av ett utegym med sex stycken träningsredskap och tillrättning av pulkabacken för att förbättra användandet. Se ritning och bilder. Arbetet kommer att pågå under våren, vi har i dagsläget inget datum för när det är klart. Ni kan följa arbetet här på hemsidan under fliken Bildbibliotek – Permissionsparken våren 2019.

Comments are closed.