Återkoppling från informationsmötet om Solceller

Degradering av solceller

 

Solcellers funktion; När solen lyser frigörs elektroner som vandrar och ström bildas.

Det finns mekanismer som försämrar solcellernas funktion, effekten minskar, med tiden. Sådan försämring kallas degradering. Normalt säljs solceller med garantin att de ska behålla minst 80 % av ursprunglig effekt efter 25 till 30 år, så kallad effektgaranti.

De största källorna till degradering är potential-inducerad eller kommer av fysisk påfrestning.

Potential-inducerad degradering  innebär att strömmen hittar en annan väg, det blir läckage och ström går förlorad. Klimatfaktorer såsom fukt och värme påverkar, samt faktorer i solcellen/systemet såsom materialvalet och modulens utformning.

Fysisk påfrestning i form av väderfenomen exempelvis hård vind, kraftiga snöfall och växlande temperaturer samt mänsklig hantering vid transport, installation och drift kan skada solcellerna så att de försämras.

Det är oftast en kombination av faktorer som påverkar och även andra sorters degradering förekommer. Alla mekanismer som bidrar till försämring tros heller inte vara kända.

Comments are closed.