Tyck till om Kommunen Ystad år 2030

Vi i byalaget har varit på möte med representanter från kommunen om Kommunen Ystad år 2030 och bland mycket annat framfört att vi vill se en snar utbyggnad av skolan, det behövs fler bostäder, fler arbetstillfällen/arbetsplatser, åter igen lämnat förslag på vad sockerbruksbyggnaden kan användas till (samlingslokal, kontorshotell, föreningslokaler).

Vi tycker att det är viktigt att trycka på att byarna i kommunen är lika viktiga som Ystad stad.

Var med och tyck till du också om utvecklingen av byn och kommunen!

http://www.ystad.se/kommun–politik/nyheter/aktuellt/kommunen2030/

Comments are closed.