Sockerbruksområdet kommer att städas!

Samhällsbyggnad har i veckan beviljat pengar för att rensa och röja upp sockerbruksområdet och norra infarten till byn. Ogräs och björnlokor på området och längs Stationsvägen kommer att åtgärdas. Saker som förvaras utomhus på området kommer att plockas bort. Arbetet kommer att utföras under tiden som järnvägen är avstängd för spårarbete.

Comments are closed.