Ingen däckåtervinning på sockerbruksområdet

Ragn-Sells har valt att dra tillbaka sin ansökan om att få starta däckåtervinning på sockerbruksområdet med hänsyn till att man inte kan uppfylla kraven på lokalisation. Byalaget lämnade in ett yttrande där vi önskade att man innan beslut tog i beaktande bland annat närheten till skolan, påverkan på känsliga vattendrag, den ökade trafiken i och runt byn, utsläpp från fabrik och trafik, hur det skulle påverka utbyggnaden av byn, brandfaran.

Comments are closed.