Fokus på byarna

I februari skickade byalaget in önskemål om åtgärder inom kommunens Fokus på byarna. Vi önskade tre saker; förlängning av östra sidan av gång- och cykelvägen mellan Köpingebro och Nybrostrand, bort mot Soldatvägen; belysning av gång- och cykelvägen mellan Nybrovägen och Fredriksbergsvägen, den väg som fick en ny beläggning under 2015, samt åtgärd av lekplats-/boule- och grönområdet vid Mossvägen-Villavägen upp till Nybrovägen. Vi önskar uppfräschning av lekplatsen (det har redan nu satts upp belysning på lekplatsen, vilket förbättrar säkerheten avsevärt), en multisportarena på asfaltsplanen, som en gång i tiden var en tennisplan, bättre fotbollsplan och anläggande av ytterligare en boulebana i tillägg till de tre som finns idag. Glädjande fick vi beviljat åtgärd av området med lekplatsen etc! I augusti kommer kommunen att ta kontakt med byalaget för att arbeta fram hur vi vill ha det. Har ni förslag och önskemål? Kontakta oss via mejl.

Comments are closed.