Byavandring med kommunen i september

Vartannat år har byalaget möte, en så kallad byavandring, med representanter från kommunen. Då har vi möjlighet att föra fram önskemål om åtgärder i byn och efter ett sittande möte tar vi med oss kommunrepresentanterna ut i byn för att visa de områden vi har diskuterat. I september är det dags igen, datum är inte fastställt i skrivande stund. De frågor vi inte fick gehör för förra gången kommer vi att ta upp igen, men vi vill gärna ha in förslag på önskemål som vi kan ta upp. Mejla ditt förslag till byalaget@kopingebro.se eller lämna en lapp i postlådan hos Ann-Helén Hallin, Klampenborgsvägen 10, senast 30 juni.

Comments are closed.