Pengar till utveckling av rekreationsområde

Fokus på byarna är ett projekt inom kommunen där byalagen kan ansöka om pengar för utveckling och förbättring av byn.

Vi ansökte förra året om en förbättring av gång- och cykelvägen mellan Nybrovägen-Fredriksbergsvägen inklusive belysning. Det var för dyrt för att det skulle kunna genomföras inom ramarna för Fokus på byarna, men Samhällsbyggnadsavdelningen tyckte att det var ett så pass bra förslag att man gick vidare med det och därav tillkom den väg som finns idag, med ny beläggning och en breddning av vägen. En klar förbättring! Vi ansökte även om en extra bana till bouleområdet, men detta var för ”billigt” så det genomfördes inte.

I år ansökte vi om tre olika områden; belysning till ovanstående gång- och cykelväg, en förlängning av gång- och cykelvägen längs Nybrovägen så att den fortsätter den lilla biten på östra sidan från överfarten till västra sidan mot Soldatvägen samt en uppfräschning/nyanläggning av rekreationsområdet mitt i byn från lekplatsen mellan Villavägen-Mossvägen upp till Nybrovägen, förbi den gamla tennisbanan, pulkabacken, fotbollsplanen, grönområdet och boulebanorna. Vårt önskemål är att man fräschar upp och förbättrar lekplatsen, anlägger en så kallad multisportarena på asfaltsplanen, behåller pulkabacken och fotbollsplanen (som behöver nya linjer och nya mål), behåller grönområdet samt förbättrar bouleområdet med ytterligare en bana. Till vår stora glädje har vårt förslag gått igenom och kommunen har valt att satsa 300 000 kr på utvecklingen av detta område! Vi har inte fått beslutet i skrift, vi har läst om det i tidningen. När vi får det i skrift kan vi mer utförligt informera hur det kommer att bli. Fortsättning följer… / Ann-Helén, ordf

Comments are closed.