Nedskräpning i naturreservatet

På förekommen anledning har Länsstyrelsen satt upp skyltar med information om att det är förbjudet att dumpa trädgårdsavfall i naturreservatet. Invasiva arter följer med och utgör ett hot mot naturvärdena! Du kan läsa allt om Lilla Köpinge naturreservat på reservatets egen sida på Länsstyrelsens hemsida. Bland annan information står även…

Continue reading

Nyheter om Permissionsparken

Spännande saker på gång i Permissionsparken! I vårt fortsatta arbete med att utveckla Permissionsparken (mellan Skogsvägen och Persbovägen) ansökte byalaget under 2020, inom kommunens projekt Fokus på byarna, om anläggandet av en grillkåta på gröningen mellan fotbollsplanen och boulebanan. Ansökan beviljades och kommunen har nu ansökt om bygglov för detta.…

Continue reading

Årsmöte

Köpingebro byalag kallar till ett digitalt årsmöte onsdag 7 april kl 18:30. På grund av rådande restriktioner att man inte får samlas fler än åtta personer, så kommer årsmötet ske digitalt via Google meets. Vi i styrelsen som håller i mötet kommer att befinna oss i skolans matsal. För att medverka…

Continue reading