Medlemsavgift 2022

Tyvärr har inbetalningskorten för medlemsavgift för 2022 inte följt med byabladet, som de brukar. Om du behöver ett inbetalningskort, så finns dessa att hämta på Ge-Ma Livs precis när du kommit innanför första dörren, på vänster sida i ett fack. Om du väljer att betala in utan inbetalningskort, gör du…

Continue reading

Klappjakt 11/12

KLAPPJAKT På lördag, 11 /12, kommer Köpingebro byalag att anordna en klappjakt. Samling utanför biblioteket i Köpingebro kl 11:00, alla kommer att starta samtidigt. Vi kommer endast att gömma paketen på skolans område. Först till paketen vinner och endast ett paket per barn. Vi inriktar oss till barn 3 -…

Continue reading

Arkeologisk undersökning

Information om arkeologisk undersökning tisdagen den 23 november 2021 vid Vigavägen i Köpingebro Kommunen planerar att anlägga en mindre våtmark på kommunens mark vid Nybroån, i slutet av Vigavägen. Våtmarken ska bidra till att rena dagvatten och öka den biologiska mångfalden. Eftersom det är ett fornlämningsrikt område måste det först…

Continue reading