Workshop om fördjupade översiktsplanen 14 januari

Stadsbyggnadsavdelningen på Ystads kommun håller på att ta fram en fördjupad översiktsplan för orterna Köpingebro och Nybrostrand med omnejd. I planen lägger kommunen fram övergripande och långsiktiga strategier för användningen av mark- och vattenområdena inom området. Den 14 januari 2023 bjuder kommunen in alla boende och verksamma i området till…

Continue reading

Julklappsjakt 10 december

Lördagen den 10 december är det dags för den årliga julklappsjakten i Köpingebro!Samling utanför Köpingebro bibliotek kl 10:00, alla kommer att starta samtidigt.Vi kommer endast att gömma julklapparna på skolans område. Först till paketen vinner och endast ett paket per barn.Vi inriktar oss till barn 3-12 år.Mer information om hur…

Continue reading